Public Face

Julius von Bismarck
Benjamin Maus
& Richard Wilhelmer
@Rådhuset
27 november 2016
-31 januari 2017

En interaktiv installation av Berlinbaserade konstnärerna Julius von Bismarck, Benjamin Maus och Richard Wilhelmer.

Public Face - en 8 meter hög Smiley, tillverkad i stål med mekaniska delar och belyst med neonrör – kommer under december och januari synas på Rådhusets tak i centrala Jönköping, där den i realtid visar sinnesstämningen hos Jönköpingsborna.

Skulpturen är kopplad till ett avancerat tekniskt system. Genom övervakningsutrusning läser systemet av slumpmässigt utvalda ansikten i det offentliga rummet. Informationen visualiseras i realtid på Smileyns ansikte på Rådhustaket. Den rörliga neonskulpturen lyser upp vintermörkret samtidigt som den speglar medborgarnas känslor. Placeringen, på taket till byggnaden där lokala politiska beslut fattas, ger verket en ytterligare dimension.

Verket berör frågor om övervakningssamhället, om vårt allmänna mående, om snabb klick-kommunikation och visuella språk, men frågorna hanteras med humor och ömsinthet. Verket får oss att le och att reflektera samtidigt.

Julius von Bismarck

Julius von Bismarck, född 1983, bor och arbetar i Berlin. Utbildad vid Konsthögskolan i Berlin (UdK Berlin), Hunter College i New York och på Institute for Spacial Experiments (Institut für Raumeexperimente, UdK, Berlin). Han har mottagit ett flertal priser och stipendier från alla delar av världen och anses som en av de mest intressanta unga, internationella konstnärerna idag. Julius von Bismarck varierar sina uttrycksformer mellan installationer, performances och video, allt med syftet att utforska publikens uppfattningsförmåga och utmana vår verklighetsuppfattning. Hans interdisciplinära arbete ställer, i en konstnärlig kontext, frågor om världen och naturen och om fysikens lagar, som gradvis förändrar individen. Julius von Bismarck var den första konstnär som inbjöds till partikelfysiklaboratoriet i CERN som residenskonstnär.

Benjamin Maus

Benjamin Maus, självlärd konstnär och tekniker. Redan tidigt i livet började han ta isär och bygga olika tekniska apparater och började också tidigt programmera. 2011 grundade han FELD, en Berlinbaserad designstudio som kombinerar teknik och media för att ”skapa rumsinstallationer och berättelser som utvidgar perceptionen och kreativiteten”. Han har också varit verksam inom filmen som ljudläggare och tekniker. Benjamin Maus har en bred kompetens inom ett flertal områden, t.ex. mekanik, fysik och datavetenskap/programmering. Han intresserar sig särskilt för olika former av industriell automation och dess effekter på samhället. Hans speciella nisch är ”maskiner som utför till synes meningsfulla uppgifter.”

Richard Wilhelmer

Richard Wilhelmer, född 1983 i Österrike, bor och arbetar i Berlin. Utbildad vid Konsthögskolan i Berlin (UdK, Berlin) och CalArts (California Institute of the Arts, Los Angeles), samt S:t Martins College, London. Hans arbete spänner mellan experimentell spelfilmfilm över olika former av digitala medier och bildkonst. Han har fått ett flertal stipendier genom åren för att utveckla sin bild- och filmvärld.

Invigning söndag 27 november kl. 16.00 framför Rådhuset. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson och curator Jonatan Habib Engqvist invigningstalar. Konstnärerna närvarar.

Curator: Jonatan Habib Engqvist

Jonatan Habib Engqvist är en internationellt verksam curator och skribent. Han är tillsammans med Nike Bätzner och Melih Görgun curator för den process-drivna biennalen Sinopale 6 i Turkiet (framskjuten till 2017), projektledare och curator för Nya Småland tillsammans med Mike Bode, och initiativtagare till det småskaliga curator-residenset CRIS i samarbete med Nordiska Konstförbundet Stockholm.

Konsthall Jönköping är namnet på ett tvåårigt konstprogram med syfte att pröva och iscensätta flera konstprojekt på olika platser runt om i Jönköpings kommun. Konsthall Jönköping prioriterar konstverksamheten i första hand – inte lokalerna.

Verksamheten skall under 2015-2016 synliggöra samtidskonst som provocerar, berör människor och breddar samhällsdebatten. Projekten ska fånga upp ny teknik och nya sätt att arbeta med konst.

Konsthall Jönköping drivs av Jönköpings kommun med stöd av Region Jönköpings län.

#konsthalljonkoping