Resor mellan tid och rum

Jessica Faiss
@105bussar

Att dagdrömma, vila blicken i tomma intet. Att ta sig från en plats till en annan. Ibland samma plats och ibland till helt främmande och nya. Tiden mellan dessa platser har sin egen tid, tid för vila mitt i vardagens stress och förpliktelser. Vad vore vi utan dessa vardagens mellanrum, tiden mellan två platser? Idag använder vi ofta resan till att läsa mejl, ta del av sociala medier eller varför inte se på en sekvens från ett videoverk?

Jessica Faiss är konstnären som under två månader visar tre videoverk i stadens 105 bussar. Verken är uppdelade i 30 sekunders sekvenser. Ögonblick som precis som dagdrömmar svävar genom vårt medvetande. Verken berättar ingen historia utan snarare bygger de upp en stämning eller sinnestillstånd, kontemplerar över alla dessa resor som dagligen korsar Jönköping och alla befolkade platser runt om i världen.

En förhöjd inre närvarokänsla

Jessica Faiss arbeten fokuserar ofta på rörelse och förflyttning, både yttre faktiska förflyttningar och inre av mer existentiell art. När man reser förändras landskapet; skog övergår i öppen terräng, byar blir till förstäder som i sin tur växer till stora städer. Det som identifierar Faiss arbeten är upplevelsen av en förhöjd inre närvarokänsla, som ofta inträder under en resa, vilken stimulerar tankeprocesser från såväl nyligen upplevda eller sedan många år bevarade händelser och minnen.

Konsthall Jönköping är namnet på ett tvåårigt konstprogram med syfte att pröva och iscensätta flera konstprojekt på olika platser runt om i Jönköpings kommun. Konsthall Jönköping prioriterar konstverksamheten i första hand – inte lokalerna.

Verksamheten skall under 2015-2016 synliggöra samtidskonst som provocerar, berör människor och breddar samhällsdebatten. Projekten ska fånga upp ny teknik och nya sätt att arbeta med konst.

Konsthall Jönköping drivs av Jönköpings kommun med stöd av Region Jönköpings län.

#konsthalljonkoping